Temel Analizler

Temel analiz , bir enstrümanın gerçek değerini değerlendirme ve gelecekte fiyatını etkileyebilecek faktörleri analiz etme yöntemidir. Bu analiz; dış gelişmelere ve etkilerine, finansal tablolara ve endüstri trendlerine dayanmaktadır. Temel analiz, piyasa analizinin iki ana yönteminden birisidir.