Temel Analizler

Temel analiz , bir enstrümanın gerçek değerini değerlendirme ve gelecekte fiyatını etkileyebilecek faktörleri analiz etme yöntemidir. Bu analiz; dış gelişmelere ve etkilerine, finansal tablolara ve endüstri trendlerine dayanmaktadır. Temel analiz, piyasa analizinin iki ana yönteminden birisidir.

Temettü Nedir?

Temettü nedir? sorusunun cevabını şu şekilde vermek mümkündür. Temettü, bir şirketin kazançlarının bir kısmının, şirketin yönetim kurulu tarafından belirlenen şekilde...