Altın Dolar Arasındaki İlişki

Altın dolar arasındaki ilişkiden bahsetmeden önce altının ne olduğunu iyi anlamakta fayda var. Altın bir varlıktır. Bu nedenle, kendine özgü bir değere sahiptir. Bununla birlikte, bu değer zamanla, bazen değişken bir şekilde dalgalanabilir. Kural olarak, doların değeri dünyadaki diğer para birimlerine göre arttığında, altın fiyatı ABD doları cinsinden düşme eğilimindedir. Bunun nedeni altının diğer para birimlerinde daha pahalı hale gelmesidir.

Herhangi bir emtianın fiyatı yükseldikçe, daha az alıcı olma eğilimindedir, başka bir deyişle, talep azalır. Tersine, ABD dolarının değeri düştükçe, diğer para birimlerinde daha ucuz hale geldikçe altın değerlenme eğilimindedir. Düşük fiyatlarla talep artma eğilimindedir.

altın dolar

Altın Dolar İlişkisinin Bir Örneği:

  • Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 330 milyon insan varken, toplam dünya nüfusu yaklaşık 7,7 milyar. Dünyanın%5’inden azı, ABD dolarının ulusal para birimi olduğu bir ülkede yaşıyor. Bir para birimi olarak altının rolü dünya çapında her yerde mevcut ve geçerli olur.
  • ABD doları altın fiyatı yaygın olarak kabul gören bir ölçüt olsa da dünyanın%95’inin altının değerini yerel döviz kurlarına çevirmesi gerekmektedir.

Dolar ve Altının Arasındaki Bağın Koparılması

1973 senesine kadar altın bara birimlerinin değerini belirleyen önemli bir faktör iken 1973 yılında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ABD doları ile altın arasındaki bağlantıyı koparmaya yönelik çalışmalar yaptı. Bunun en temel sebebi elbette ki Amerika’da altın rezervinin bitmiş ya da bitmeye yakın olmasıydı. Bu çalışmalar neticesinde artık diğer ülkelerin para birimlerinin değeri ABD kuru üzerinden belirlenmiş ve Altının değeri üzerinde de ABD dolarının önemli bir etkisi olmuştur.

Tüm dünyada, tarih boyunca ve bugün altın paradır.Altın dayanıklı, bölünebilir, şekillendirilebilir ve yumuşak bir metaldir. ABD dolarının değeri ile altın arasındaki ilişki önemliyken, altın fiyatını etkileyen tek faktör dolar değil. Faiz oranları da altın fiyatını etkiler. Altın kendi başına faiz getirmez; bu nedenle, talep için faiz getiren varlıklarla rekabet etmelidir. Diğer bir deyişle, diğer varlıklar faiz oranı bileşenleri nedeniyle daha fazla talepte bulunacaktır.

Altının değerine bağlı psikolojik bir faktör de var. Altının fiyatı genellikle kâğıt para birimlerinin algılanan genel değerine duyarlıdır. Korku veya jeopolitik kargaşa dönemlerinde, tarihi metal altının fiyatı hükümetlere olan bağlılık ve güven ile de orantılı olarak düşüp artma eğilimdedir. Belki de dünyanın en eski ve en çok bilinen para birimi olan altın, küresel ekonomik ve politik refah açısından da aslında önemli bir barometredir.

altın dolar

Diğer makalelerimizi okumak için lütfen buraya tıklayınız.

 

1 thought on “Altın Dolar Arasındaki İlişki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.